Fasad och takrenovering

Vi fick denna förfrågan:
Vårt bostadshus strax utanför Luleå är i behov av tak- och fasadrenovering. Renoveringen är planerad att ske någon gång under våren/sommaren 2007.

Huset, som är ett 1½ plans hus med källare, är utbyggt med en sutterängdel, men det är endast 1½ plans huset som ska renoveras.
Följande renoveringsåtgärder är planerade:

Byte av plåttak (vid behov – även renovering undertak), ombyggnation av bro, ny takkupa på baksidan av huset, byte från eternit till träfasad.

Innan byggstart:

Tilläggsisolering:

Ny träfasad:

Tak och fasad är bytt, bron har tagit ny form och på baksidan av huset har en ny takkupa vuxit fram.

Kvar är att riva byggnadsställningar samt detaljarbeten på bron som husägaren valt att utföra själv.